Erstellen Sie Čestné prohlášení statutárního orgánu

Diese Vorlage wurde erstellt von: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Anleitung

  • Použijte v případě, že zapisujete jednatele, člena představenstva atd. do obchodního rejstříku.
  • Pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jiné jakékoliv skutečnosti, použijte toto.

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Já, níže podepsaný/á
, datum narození
, bytem
, tímto čestně prohlašuji, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
mám plnou svéprávnost (způsobilost k právním úkonům);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
splňuji podmínky podle ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a dále prohlašuji, že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a neexistuje u mě jiná překážka výkonu funkce
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti
se sídlem
, IČO:
a souhlasím se zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
__________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.